Om warmoes te koken

Warmoes wordt ook wel snijbiet genoemd, Beta vulgaris var. cicla.  
Het groene blad wordt gekookt als spinazie. Ook de dikke, witte of rode bladnerf en de stengels kunnen gekookt of gestoofd worden.

Deze groente werd vroeger veel gegeten, maar is nu moeilijk verkrijgbaar. De groente is wel makkelijk te telen. Een Oudnederlands gezegde luidt dan ook: 'Op roggestoet en snijbietstengels, gedijen zelfs de domste bengels!'

Behalve snijbiet gaan er ook andere bladgroenten en groene kruiden in dit recept. 
Het vocht wordt gebonden met broodkruim en op smaak gebracht met boter en zout. 
 

Om warmoes te koken (1669)
Neemt schoon putwater, doet een of twee oubacke ronde wittebrooden daerin naerdat ghy veel gelieft te koken. Hanght'et over 't vuur en scherft terwijl het moes van kervel, biet, wat foeliebladers, bernagie of buglosse, de eerste bladerkens van zwarte aelbesien en van goutsbloemen, oock parey en kattekruydt, een weynigh spenagie, maer geen suringh, die sou het te vael maken. Als het kleyngescherft is en het water met het broodt een wijl gesoden hebbende tot het aen stucken is, doet het dan daerin en latet soo gaerkoken. Dan boter en zout, naer u believen.

 

(English translation)

Om warmoes te koken (hertaald recept)
Neem helder putwater en doe er één of twee oudbakken, ronde, witte broden in, naar gelang u veel wilt koken. 
Hang de ketel boven het vuur en scherf intussen het blad van kervel, snijbiet, wat foelieblaadjes, bernagie of ossentong, de eerste blaadjes van zwarte aalbessen en van goudsbloemen, ook wat prei en kattekruid, een beetje spinazie, maar geen zuring, want die zou het te bleek maken. 
Als dit fijngehakt is en het brood een tijdje in het water heeft gekookt tot het aan stukken is, doe dan de moeskruiden bij het brood en laat ze zo gaarkoken. 
Doe er dan naar smaak boter en zout bij.


Naar het bewerkte recept


[Home]      Laatste wijziging: 30-12-07