Verantwoording Dodoens 1644 (deel 3, boek 15)


Verantwoording van de transcriptie

Deze kritische transcriptie is gebaseerd op de druk van het Cruydt-Boeck uit 1644.
Deze herbarius, oorspronkelijk geschreven door Rembert Dodoens, verscheen voor de eerste maal in 1554. De druk uit 1644 verscheen na de dood van Dodoens. Het hoofdstuk over de paddestoelen komt pas voor in edities van 1618 en later.

In deze transcriptie verwijst de paginering naar een digitale facsimile, gepresenteerd door de Stichting Plantaardigheden. De scans zijn afkomstig van Kurt Stueber (www.BioLib.de). De ingevoegde afbeeldingen zijn ook daarvandaan afkomstig.

De oorspronkelijke paginering staat tussen vierkante haken. Waar in de druk is ingesprongen, is dat in de transcriptie veranderd in een witregel .
Waar nodig is de interpunctie gemoderniseerd, maar de spelling is vrijwel ongewijzigd overgenomen, met dien verstande dat u en v genormaliseerd zijn, evenals i en j.
Het gebruik van hoofdletters is aangepast aan de hedendaagse (witte) spelling.
De spatiëring in de druk is vaak van dien aard dat moeilijk uitgemaakt kan worden of woorden al dan niet gesplitst of aaneengeschreven zijn.
Met het oog op de niet-gespecialiseerde lezer is hiervoor in de transcriptie een lezersvriendelijk systeem gehanteerd dat filologisch weliswaar ongebruikelijk is, maar dat, naar ik hoop, het vlotte lezen bevordert. Zo zijn die woorden gesplitst weergegeven die in het Middelnederlands zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld datmen wordt dat men, doeter wordt doet er.
Daarentegen blijven als één woord getranscribeerd, bijvoorbeeld als doetse [doe ze]. Woorden die in modern-Nederlands aan elkaar geschreven worden, zoals daarby en soodat zijn samengevoegd.


[Home]      Laatste wijziging: 14-03-07